Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Γεράσιμος Σμυρνάκης ιερομόναχος Εσφιγμενίτης

Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης (κατά κόσμον Γεώργιος Σμυρνάκης) εκ Πελοποννήσου αξιωματικός του Ελληνικού στρατού προσήλθε εις το Άγιον Όρος εις την Ι.Μ. Εσφιγμένου ένθα μετά τινα δοκιμασίαν εκάρη μοναχός μετονομασθείς Γεράσιμος. Μετά τινα δε έτη διωρίσθη αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής παρά τη Ιερά Κοινότητι εις εποχήν πολύ κεκινημένην.
Κατά το έτος 1905-1908 ανηγορεύθη ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου. Δια το αλλοπρόσαλλον όμως του χαρακτήρος του, εξεβλήθη της Ηγουμενείας και μετέβη εις Αμερικήν, οπόθεν επιστρέψας ενεγράφη εις την Μονήν της Πάτμου όπου και απεβίωσε.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1938, αρ. φύλ. 7
.
Ετελέσθη εν τη Αγία και Μεγίστη Λαύρα του Όρους Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών Γερασίμου Σμυρνάκη και Παντελεήμονος Ιερομονάχων Λαυριωτών χοροστατούντος του Θ. Επισκόπου Μελητουπόλεως κ. Ιεροθέου μετά 15 Ιερέων και του Αρχ. Αχιλλείου Λαυριώτου, προϊστ. Της εν Πειραιεί Αγίας Σοφίας όστις ανεχώρησε ευλογία και αδεία της Ι.Μ.Μ. Λαύρας.
Ο αοίδιμος Γεράσιμος Σμυρνάκης προ 25 ετών διετέλεσε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου διαφωνήσας δε ανεχώρησε εκείθεν το 1908 δι΄ Αμερικήν εργασθείς ως εφημέριος και επιστρέψας εις δωδεκάνησα ειργάσθη ως εφημέριος και καθηγητής, απεβίωσε δε εβδομηκοντούτης εις την Ιεράν Μονήν Πάτμου απαρηγόρητος διότι δεν ηδυνήθη να επιστρέψη εις την Νέαν του μετάνοιαν την Ι.Μ.Μ. Λαύρας ης κατέλιπε άπασαν την χρηματικήν περιουσίαν του.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1937, αρ. φύλ. 5Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου